• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Pripravnost djelatnika CZSSB

Pripravnost djelatnika započinje navedenog dana u 15 sati, a završava slijedećeg dana u 7 sati ujutro, osim subotom i nedjeljom kada započinje navedenog datuma u 7 ujutro, a završava slijedećeg dana u 7 ujutro. Pripravnost je određena u svrhu zaštite maloljetnika i to stranih državljana koji se zateknu u skitnji na teritoriju RH, kao i naših državljana koji se nalaze u skitnji izvan mjesta boravka ili im roditelji ili skrbnici nisu dostupni. Tijekom radnog vremena za zaštitu maloljetnika možete se obratiti Odjelu za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju ovog Centra.

U slučaju nasilja u obitelji i postupanja sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kontaktirajte stručne radnike/ce po unaprijed dogovorenom rasporedu pripravnosti za tekući mjesec.

RASPORED PRIPRAVNOSTI STRUČNIH RADNIKA CZSS SLAVONSKI BROD U SRPNJU 2013.

04.11.-10.11.2013. GUSAK-KRAJNOVIĆ ANICA 098/213-866
11.11.-17.11.2013. NIKŠIĆ SLAVICA 098/213-866
18.11.-24.11.2013. GUSAK-KRAJNOVIĆ ANICA 098/213-866
25.11.-01.12.2013. NIKŠIĆ SLAVICA 098/213-866

ALEN AHEL DOSTUPAN JE NA BROJ MOBITELA 098/213-219 - U SLUČAJEVIMA KADA JE POTREBNO SMJESTITI DIJETE U PRVU PRIHVATNU STANICU.