• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

OBAVIJEST

Kvar na telefonskoj centrali

Zbog prekida telefonskih linija, molimo korisnike za strpljenje do otklanjanja kvara.

Hitne pozive moguće je uputiti na mobilni broj telefona: 098/213-219

 

   Centar za socijalnu skrb Slav. Brod