• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Dokumenti za preuzimanje


Obiteljski zakon

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sudovima za mladež

Zakon o udomiteljstvu

Kazneni zakon

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

 

  Izvješće - Pravo na pristup informacijama 
  Program rada CZSSSB 2015  
  Plan nabave za 2015  
  Godišnje izvješće 2016
  Godišnje izvješće 2016
  Program rada CZSSSB 2017  
  Godišnje izvješće 2017  


Statut i pravilnik:

  Pravilnik o unutarnjem ustroju CZSSSB    
  Statut  


Protokoli:

  Protokol o postupanju u slučaju seksualnog  nasilja
  Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova i  Ministarstva socijalne politike i mladih
  o postupanju prema djeci odvojenoj od  roditelja-starnim državljanima
 
  Protokol o postupanju u osiguranju smještaja  azilanata i starnaca pod supsidijarnom zaštitom  

Obrasci:

 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA POLUDNEVNI BORAVAK
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE USLUGE POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA
 I OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA USLUGU PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
 ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NAKNADU
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM
 ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNE USLUGE - POMOĆI U KUĆI
 ZAHTJEV ZA SOCIJALNU USLUGU SMJEŠTAJA
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
 ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI
 ZAHTJEV ZA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
 ZAHTJEV ZA NAKNADU DO ZAPOSLENJA
 ZAHTJEV ZA BRISANJE ZABILJEŽBE TRAŽBINE NA NEKRETNINAMA
 ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNE USLUGE ZA ODRASLU OSOBU
 ZAHTJEV ZA VOĐENJE POSTUPKA POSREDOVANJA
 ZAHTJEV ZA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE