• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Edukacija o standardima kvalitete usluga socijalnih ustanova

Najvažniji je pristup koji korisnika usluga socijalne skrbi stavlja u središte pozornosti.

U Centru za socijalnu skrb Slavonski Brod održana je edukacija o primjeni standarda kvalitete usluga za ustanove, privatne domove, udruge i predstavnike institucija civilnog društva koji pružaju usluge socijalne skrbi. Standardi kvalitete socijalnih usluga propisani su Pravilnikom Ministarstva socijalne politike i mladih, a obuhvaća 17 standarda kvalitete s pripadajućim pokazateljima koji se primjenjuju na sve socijalne usluge. Standardi su podijeljeni u četiri šira područja kojima se naglašavaju ključni aspekti socijalnih usluga: usmjerenost prema korisniku, zaštita prava, rukovođenje i upravljanje te okoliš.

Predavanje su održale predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih: Ana Butković, načelnica sektora za podršku  ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga; Lidija Budimirović, voditeljica Službe za upravljanje  kvalitetom i stručno usavršavanje, te Natali Sergo Kozumplik iz Uprave za socijalnu skrb.

Predavanjima, a potom i radionicama po grupama u drugom dijelu edukacije nazočni su bili predstavnici obiteljskih domova, domova za skrb starih i nemoćnih te srodnih udruga i institucija civilnog društva iz Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Zapolja, Slatine, Virovitice, Požege, Pleternice, Pakraca, Čaglina, Velike Kopanice, Gradišta…

Održan prvi međunarodni simpozij o palijativnoj skrbi

Nacionalom strategijom razvoja palijativne skrbi planirano je da tijekom 2015. godine barem 25 posto umirućih bolesnika dobije kompletnu palijativnu skrb.
Uz generalno pokroviteljstvo Ureda predsjednice RH, Ministarstva zdravlja, Đakovačko osječke nadbiskupije, Nadbiskupije Bosne Srebrene i Medicinskog fakulteta Sveulilišta Josip Juraj Strossmayer, u Slavonskom Brodu danas je svečano otvoren dvodnevni međunarodni simpozij o palijativnoj skrbi, koji je okupio više od 250 sudionika iz cijele Hrvatske, te susjednih Slovenije, Italije i BiH, te oko 50 eminentnih predavača, profesora doktora znanosti i doktora medicine. Među njima su Nela Sršen, Vladimir Gruden, Karmen Lončarek, Vlasta Vučevac, Zdravka Leutar, Ana Štambuk, Vladimir Dugalić,Veljko Đorđević, Marijana Braš i brojni drugi. Svečanom otvorenju simpozija nazočili su u ime ministra zdravlja dr. Sanja Predavec, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu skrv dr. Vlasta Vučec, župan brodsko posavski dr. Danijel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda dr. Mirko Duspara, generalni vikar Đakovačko osječke nadbiskupije mons. Ivan Ćurić i brojni drugi uglednici.

Natječaj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-01/15-01/4
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-15-2
Slav. Brod   12.3.2015

 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14), uz prethodne suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih  klasa: 100-01/15-02/90  ur.broj: 519-04-1-1-2/3-15-2  od  26. veljače 2015.g. i  klasa: 100-01/15-02/71 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-15-2 od 19. veljače 2015.g. raspisuje

NATJEČAJ

 Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

Ljetna škola socijalnog rada

Troje zaposlenika Centra za socijalnu skrb sudjelovalo je na 2. ljetnoj školi socijalnog rada koja se održala u Zagrebu, u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad,  od 1. do 5. 7. 2013., a ovogodišnja tema ljetne škole bila je  „Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?.
Tijekom pet dana održavanja ljetne škole kroz interaktivni rad, izlaganja, vježbe i radionice obradile su se teme koncepta i procjene zajednice,  planiranja i mobiliziranja resursa u zajednici, medijacije u zajednici, procjene kulturalne kompetentnosti stručnjaka, vještine pregovaranja i zastupanja članova zajednice, socijalno poduzetništvo i pisanje projekata, odnosno prikupljanje sredstava za mobiliziranje i razvoj zajednice.
Posebna pažnja posvetila se pitanjima rada sa članovima zajednice koji se po svojim obilježjima razlikuju od većine zajednice;  nacionalnim manjinama, osobama s invaliditetom, starijim i psihički bolesnim osobama, rodno uvjetovanim nejednakostima i njihovom savladavanju kroz rad u zajednici.
Predavači na ljetnoj školi bili su stručnjaci koji iza sebe imaju bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje iz područja razvoja zajednice, a i sami sudionici ovogodišnje ljetne škole. Za zaposlenike našeg Centra sudjelovanje na školi je bilo vrlo zanimljivo, poučno i korisno iskustvo koje će u nastavku rada doprinositi kvaliteti i učinkovitosti obavljanja istoga i pružanja usluga i podrške našim korisnicima.

Pripravnost djelatnika CZSSB

Pripravnost djelatnika započinje navedenog dana u 15 sati, a završava slijedećeg dana u 7 sati ujutro, osim subotom i nedjeljom kada započinje navedenog datuma u 7 ujutro, a završava slijedećeg dana u 7 ujutro. Pripravnost je određena u svrhu zaštite maloljetnika i to stranih državljana koji se zateknu u skitnji na teritoriju RH, kao i naših državljana koji se nalaze u skitnji izvan mjesta boravka ili im roditelji ili skrbnici nisu dostupni. Tijekom radnog vremena za zaštitu maloljetnika možete se obratiti Odjelu za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju ovog Centra.

U slučaju nasilja u obitelji i postupanja sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kontaktirajte stručne radnike/ce po unaprijed dogovorenom rasporedu pripravnosti za tekući mjesec.

RASPORED PRIPRAVNOSTI STRUČNIH RADNIKA CZSS SLAVONSKI BROD U SRPNJU 2013.