Dadilje

Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj, donošenjem Zakona o dadiljama, stvoren je pravni temelj za sigurno i standardizirano obavljanje djelatnosti dadilje, s obzirom da u dosadašnjoj legislativi nije postojalo uporište za obavljanje djelatnosti dadilje. Putem obavljanja djelatnosti dadilje omogućuje se samozapošljavanje jednog dijela nezaposlenih osoba dok će se putem obavljanja poslova dadilje u okviru obavljanja djelatnosti dadilje, stvoriti mogućnost zapošljavanja dadilja. Roditelji imaju mogućnost izbora u pogledu skrbi o djeci, a ukoliko se odluče za ovakav oblik skrbi o djeci, pruža se mogućnost da o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način, brinu i skrbe o djeci i čiji rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, Podružnica Obiteljski centar obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje te odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje; odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja; vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja te provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Centar za socijalnu skrb utvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje koja obuhvaća pružanje usluga čuvanja, brige i skrbi za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja. Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje.

Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti obavlja osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta.

Neovisno o tome da li poslove dadilje obavlja kao obrtnik ili kao zaposlenik obrta, dadilja mora biti upisana u imenik dadilja.

Postupak ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje pokreće se na zahtjev stranke/obrtnika podnesenog centru za socijalnu skrb. Na temelju provedenog postupka kojim je usvojen zahtjev stranke, centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti izvršava upis obrtnika u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje.

Uvjeti za ispunjavanje uvjeta za dadilju i pomoćnu dadilju

U Imenik dadilja mora biti upisana osoba koja želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, ili koja želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta. Upis u imenik dadilja provodi se na zahtjev dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dadilju i odobrava upis u Imenik dadilja.

Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u Imenik pomoćnih dadilja. Upis u imenik pomoćnih dadilja provodi se na zahtjev pomoćne dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pomoćnu dadilju i odobrava upis u Imenik pomoćnih dadilja.

Obrtnik, dadilja odnosno pomoćna dadilja dužni su svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registru odnosno Imeniku dadilja i pomoćnih dadilja prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb.

Na zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, za upis u imenik dadilja te za upis u imenik pomoćnih dadilja naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn, a na rješenja u navedenim postupcima naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn.

Potrebni dokumenti

Ako osoba želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, mora ishoditi rješenje centra za socijalnu skrb o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje za koje je uz zahtjev potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • akt nadležnog tijela o upisu obrta u obrtni registar,
 • rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja,
 • rješenje ureda državne uprave u županiji o ispunjavanju prostornih uvjeta,
 • ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom,
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojem se djelatnost dadilje namjerava obavljati (osim ako se djelatnost dadilje obavlja jedino u stambenom prostoru roditelja djeteta).

Ako osoba želi obavljati poslove dadilje ili pomoćne dadilje kao zaposlenik obrta mora biti upisana u imenik dadilja ili pomoćnih dadilja temeljem ispunjenih pretpostavki propisanih Zakonom. Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • izvod iz matice rođenih,
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
 • svjedodžba odnosno diploma o završenom školovanju na hrvatskom jeziku nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika,
 • dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju,
 • dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za dadilju*,
 • dokaz o stručnom usavršavanju*.

*Potrebno samo uz zahtjev za upis u imenik dadilja.

dadilje


Dokumenti

Imenik dadilja
Imenik pomoćnih dadilja
Registar dadilja
Zahtjev za upis u imenik dadilja
Zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
Zahtjev za promjenu podataka evidentiranih u imeniku dadilja
Skip to content

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close