Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj, donošenjem Zakona o dadiljama, stvoren je pravni temelj za sigurno i standardizirano obavljanje djelatnosti dadilje, s obzirom da u dosadašnjoj legislativi nije postojalo uporište za obavljanje djelatnosti dadilje. Putem obavljanja djelatnosti dadilje omogućuje se samozapošljavanje jednog dijela nezaposlenih osoba dok će se putem obavljanja poslova dadilje u okviru obavljanja djelatnosti dadilje, stvoriti mogućnost zapošljavanja dadilja. Roditelji imaju mogućnost izbora u pogledu skrbi o djeci, a ukoliko se odluče za ovakav oblik skrbi o djeci, pruža se mogućnost da o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe o djeci i čiji rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.


dadilje