Nasilje u obitelji

Postupanje centra za socijalnu skrb u slučaju nasilja u obitelji (Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji):

  1. Prijava policiji
  2. Kontakt sa žrtvom
  3. Plan sigurnosti
  4. Postupanje radi zaštite žrtve

Prijava policiji

Odmah po saznanju ili zaprimanju dojave o obiteljskom nasilju žurno i bez odgode izvršiti prijavu policiji bez obzira je li to već učinilo drugo tijelo, te dostaviti sve zaprimljene obavijesti o slučaju, a o dojavi i saznanju izraditi službenu bilješku u koju će se unijeti podaci o žrtvi, počinitelju te počinjenom nasilju i žurno oformiti spis;

Kontakt sa žrtvom

Uspostavlja se pozivanjem u centar ili terenskim izvidom. Žrtvu se upoznaje s:

  • njezinim zakonskim pravima, prvenstveno pravima djeteta na zaštitu od svakog oblika nasilja i zanemarivanja
  • mjerama i radnjama koje će u daljnjem postupanju centar poduzeti koje su bitne za zaštitu sigurnosti žrtve.

Plan sigurnosti

Obveza centra je: zajedno s žrtvom izraditi plan sigurnosti nje i njezine djece koji se izrađuje sukladno procjeni opasnosti u svakom individualnom slučaju, bez obzira da li žrtva ostaje u obitelji ili se izdvaja iz nje.

Plan sigurnosti obuhvaća postupke i mjere zaštite od ponovnog nasilja (npr. pripremu potrebnih dokumenata i brojeva telefona, mjesta gdje se žrtva može skloniti i osoba kojima se može obratiti, plan promjene nekih životnih navika i uobičajenih mjesta izlazaka, promjena e-mail adrese i pristupnih lozinki i sl.)

Plan sigurnosti za djecu obuhvaća postupke i mjere za njihovo upoznavanje s odgovarajućim postupcima u slučaju potrebe (kome se i na koje telefonske brojeve mogu obratiti, obavještavanje učitelja u školi o obiteljskoj situaciji s ciljem obavještavanja u slučaju da nasilnik dođe po dijete i slično).

Postupanje radi zaštite žrtve

Omogućiti žrtvi da neometano iznese sve činjenice važne za utvrđivanje počinjenog nasilja – osigurati zaseban prostor i vrijeme za iskaz žrtve, uvijek odvojeno od počinitelja nasilja.

Iskaz žrtve je značajan u pogledu činjenica koje govore o nazočnosti djece činu nasilja ili izloženosti djece nasilju i sukladno tome poduzimanje odgovarajućih mjera od strane centra. Procjena žurnosti zaštite ovisiti će i o okolnostima kao što su: trajanje nasilja, način izvršenja nasilja, eventualno ranije nasilje i raniju izloženost žrtve nasilja i djece nasilju i eventualno već ranije postupanje upravnih tijela u slučaju nasilja u obitelji.

Ako se osoba boji za svoju sigurnost i život centar je dužan ponuditi smještaj u skloništu ili domu za žrtve nasilja i u slučaju njezina pristanka osigurati taj smještaj.

Centar je dužan posredovati i pomoći žrtvi nasilja kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore i ukoliko je potrebno, posredovati i pomoći pri ostvarivanju prava na besplatnu zdravstvenu pomoć.

U slučaju smještaja u sklonište centar treba redovito održavati kontakt sa žrtvom i osobljem skloništa, te zajednički raditi na rehabilitaciji žrtve i osiguranju potrebne pomoći Ako žrtva ne želi ili ne treba smještaj u skloništu centar ju upućuje u savjetovalište ili savjetovanje sam obavlja.

Radi utvrđivanja činjeničnog stanja stručni radnici centra će izvidom i na drugi primjeren način žurno utvrditi relevantne činjenice razgovorom s djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova, obiteljskim liječnikom, te ostalim osobama koje mogu dati obavijest o okolnostima počinjenog nasilja.

Zaštita djece

Stručni tim treba procijeniti i izreći odgovarajuću mjeru obiteljsko pravne zaštite djeteta te nadzirati izvršavanje provođenja mjera i postignute rezultate.

Ukoliko se radi o nasilju u obitelji koje je počinio roditelj koji ne živi s djetetom centar će uputiti prijedlog sudu za donošenje odluke kojom se tom roditelju zabranjuju susret i druženja s djetetom odnosno odluke o zabrani neovlaštenog približavanja djetetu na određenim mjestima ili udaljenosti te uznemiravanje djeteta.

U slučaju kada je pokrenut kazneni ili prekršajni postupak vezano uz nasilje, centar je dužan osobito pažljivo razmotriti jesu li interesi djeteta u potpunosti zaštićeni, te po potrebi djetetu imenovati posebnog skrbnika za potrebe tih postupaka.


Skip to content

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close