Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje je neraskidiv odnos srodstva i svih prava i dužnosti koje iz toga proizlaze. Posvojenje je uređeno Obiteljskim zakonom (Narodne novine br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11).

Metode kojima se procjenjuje podobnost za posvojenje, način izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje, te način vođenja središnjeg očevidnika propisani su Pravilnikom o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima (Narodne novine br. 79/08).

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta, a posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, a starija od posvojenika najmanje 18 godina. Posvojitelji mogu biti hrvatski državljani. Iznimno, ako nema zainteresiranih državljana Republike Hrvatske za posvojenje djeteta posvojitelji mogu biti i strani državljani, ali je u tom postupku centar dužan pribaviti prethodnu suglasnost resornog ministarstva.


posvojenje
Skip to content

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close