Unutarnji ustroj

1. Prijemni ured

Prednji ured
 • uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu
 • obavlja se inicijalna procjena potreba
 • daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava

2. Odjel novčanih davanja

Stražnji ured

Stručna cjelina za poslove novčanih i drugih pomoći

 • zajamčena minimalna naknada
 • jednokratna novčana pomoć
 • izrada rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

3. Odjel za djecu, mlade i obitelj

Stražnji ured
 • Obvezno savjetovanje
 • Donošenje mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetne osobe za sklapanje braka
 • Priznanje, utvrđivanje, osporavanje majčinstva i očinstva pred CZSS
 • Mišljenje i prijedlog sudu o susretima i druženju unuka/e s djedom i bakom
 • Mišljenje i prijedlog sudu o donošenju nove odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti
 • Posvojenje
 • Udomiteljstvo djece
 • Usluge smještaja djece i mlađih punoljetnih osoba
 • Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 • Privremeno uzdržavanje
 • Praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život
 • Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži
 • Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
 • Sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece
 • Skrbništvo za maloljetne osobe, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika
 • Poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu
 • Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi
 • Rješavanje o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež s tjelesnim i mentalnim oštećenjem
 • Prava i interesi djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba
 • Postupci prevencije, detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provođenje mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite te davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
 • Obavljanje poslova zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provođenje i praćenje provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju u i izvan vlastite obitelji
 • Izrada pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika

4. Odjel za odrasle

Stražnji ured

Stručna cjelina za poslove novčanih i drugih pomoći

 • Poslovi zaštite:
  • starijih i nemoćnih osoba
  • psihički bolesnih odraslih osoba
  • odraslih osoba pod skrbništvom
  • osoba s invaliditetom
  • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
  • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
  • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
  • žrtava trgovanja ljudima
  • Prvostupanjsko tijelo vještačenja (PTV)
 • Pomoć i njega u kući
 • Osobna invalidnina
 • Doplatak za pomoć i njegu
 • Status roditelja njegovatelja
 • Usluge smještaja odraslim osobama
 • Skrbništvo
 • Udomiteljstvo odraslih
 • Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti
 • Praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa
 • Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
 • Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • Poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
Skip to content

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close